Monday, 19 February 2018
logohotline-1
Bạn đang xem: nam đường 32 Bán liền kề Nam 32 Lũng Lô 5 Suất ngoại giao chính chủ

Dự án do Công ty cổ phần đầu tư phát triển Lũng Lô 5 làm chủ đầu tư.

Giá gốc: 12,5 triệu/m2 giá bán từ 31,5 triệu/m2 đến 32,5 triệu/m2

Với các loại diện tích:

- Liền kề Nam 32 NV1-1: 92,09 m2/ căn
- Liền kề Nam 32 NV1-2: 92,09 m2/ căn
- Liền kề Nam 32 NV11: 78,75 m2/ căn
- Liền kề Nam 32 NV12: 85 m2/ căn
- Liền kề Nam 32 NV15: 87.75 m2/ căn

Mr.Thanh: 0936.663.911

DỰ ÁN LIÊN QUAN
Tiêu đề Diện tích Giá bán Ngày đăng
Bán liền kề Nam 32 Lũng Lô 5 Suất ngoại giao chính chủ 02.01.2013