Monday, 19 February 2018
logohotline-1
Bạn đang xem: Bảng tổng hợp hàng hóa Bảng tổng hợp liền kề, Biệt thự Dự án Geleximco

DANH SÁCH HÀNG HÓA GELEXIMCO

(Liên Hệ: Mr Thanh 0936.663.911)

STT Khu Ký hiệu ô số Diện tích Hướng Đường Gía Bán Hình Thức
Hợp Đồng
Ghi Chú
1 A A2 - 15 300 Đông Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên  
2 A2 - 17 300 Đông Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên  
A7 - 06 124 Đông Nam 42 Liên Hệ Vào Tên Giá sốc
A10 - 40 160 Đông Nam 42 Liên Hệ Vào Tên Giá sốc
3 A12 - 06 102 Tây Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên Xây thô 1.7 tỷ
4 A24 - 04 120 Tây Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên Xây thô 1.05 tỷ
5 A27- 16 240 Đông Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên
6 A7- 06 114 Đông Bắc 42 Liên Hệ Vào Tên  
7 A19 - 23 120 Tây Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên
8 A22 - 55 160 Đông Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên
9 A23 - 11 120 Tây Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên
10 A27 - 16 240 Đông Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên Xây xong thô
11 A29 - 07 240 Đông Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên
12 A32 - 40 120 Đông Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên
13 A32 - 45 120 Đông Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên Xây thô 1.350 tỷ,
Đã hoàn thiện xây thô
14 A33 - 13 114 Tây Bắc 25 Liên Hệ Vào Tên
15 A35 - 06 240 Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên
16 A35 - 11 380 Đông Nam 25 Liên Hệ Vào Tên Xây thô 3.3 tỷ
17 A35- 14 240 Đông Nam 25 Liên Hệ Vào Tên
18 A38 - 18 120 Tây Nam 42 Liên Hệ Vào Tên  
19 A43 - 05 80 Tây Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên
20 A43 - 07 80 Tây Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên Xây thô 1.2 tỷ
1 B B5 - 26 66 Tây Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên
2 B6 - 53 100 Tây Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên
3 B9 - 32 90 Đông Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên
4 B10 - 30 90 Tây Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên  
1 C C12 - 06 260 Tây Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên
2 C08 - 20 100 Tây Bắc 20.5 Liên Hệ Vào Tên
3 C08 - 38 95 Đông Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên
4 C08 - 41 95 Đông Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên
5 C08 - 44 95 Đông Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên  
6 C09 - 03 160 Đông Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên
7 C09 - 21 154 Đông Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên
8 C10 - 35 101 Tây Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên
9 C12 - 06 260 Tây Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên
10 C13 - 31 100 Đông Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên
11 C14 - 30 100 Đông Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên  
12 C14 - 32 100 Đông Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên
13 C16 - 50 160 Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên  
14 C22 - 08 160 Đông Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên
15 C34 - 16 240 Đông Bắc 25 Liên Hệ Vào Tên
16 C36 - 32 80 Đông Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên
17 C36 - 47 72 Tây Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên
18 C38 - 12 114 Tây Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên
19 C38 - 29 114 Đông Nam 25 Liên Hệ Vào Tên
C40 - 03 114 Đông Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên  
20 C40 - 04 114 Tây Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên
21 C43 - 07 80 Tây Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên
22 C47 - 09 80 Tây Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên
23 C53 - 15 120 Tây nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên
24 C57 - 10 54 Đông Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên  
25 C61 - 08 80 Tây Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên
1 D D3 - 17 114 Đông Nam 10.5 Liên Hệ Vào Tên
2 D3 - 22 120 Đông Nam 10.5 Liên Hệ Vào Tên
3 D07 - 24 122 Đông Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên
4 D08 - 06 120 Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên  
5 D10 - 04 114 Tây Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên
6 D10 - 10 114 Tây Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên
7 D11 - 26 150 Đông 13.5 Liên Hệ Vào Tên
8 D13 - 10 114 Tây Bắc 20.5 Liên Hệ Vào Tên
9 D14 - 05 120 Tây Nam 10.5 Liên Hệ Vào Tên  
10 D22 - 08 160 Tây Nam 12 Liên Hệ Vào Tên
11 D24 - 04 144 Tây Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên
12 D24 - 09 144 Đông 13.5 Liên Hệ Vào Tên
13 D24 - 24 144 Đông Nam 25 Liên Hệ Vào Tên  
D25 - 02 160 Đông Bắc 13.5 Liên Hệ Vào tên Giá sốc
14 D25 - 12 144 Đông Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên
15 D25 - 18 144 Tây Bắc 13.5 Liên Hệ Vào Tên  
16 D36 - 24 200 Đông Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên
17 D48 - 11 87 Tây Nam 13.5 Liên Hệ Vào Tên
Ghi chú: Quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn chi tiết
Cam kết thông tin chính xác , tư vấn 24/24
Hoàn thiện giấy tờ pháp lý cho khách hàng

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ

Mr. THANH 0936.663.911 - 0936.663.911


Tin liên quan:
Tin mới hơn: