Wednesday, 17 January 2018
logohotline-1
Bạn đang xem: Dự án Bắc quốc lộ 32 Biệt thự lideco

Biệt thự Lideco 3 ô 7, diện tích 290m2, đường 31m, hướng Tây Bắc.

Biệt thự Lideco 13 ô 9, 10, diện tích 154,7m2, đường 31m, hướng Đông Nam.

Biệt thự Lideco 1 ô 5, diện tích 225m2, đường 13,5m, hướng Đông Bắc, nhìn ra vườn hoa.

Biệt thự Lideco 2 ô 4, diện tích 220m2, đường 16m, hướng Đông Bắc

Biệt thự Lideco 8 ô 3, diện tích 222m2, đường 25m, hướng Tây Nam.

Biệt thự Lideco 9 ô 11, diện tích 211m2, đường 16m, hướng Đông Bắc.

Biệt thự Lideco 30 ô 9, 10, diện tích 144m2,đường 13,5m, hướng Nam ghé Tây.

Biệt thự Lideco 34 ô 4, diện tích 144m2, đường 13,5m, hướng Nam ghé Tây.

Biệt thự Lideco 35 ô 6, diện tích 144m2, đường 13,5m, hướng Nam ghé Tây.

Biệt thự Lideco 40 ô 6, diện tích 142m2, đường 16m, hướng Bắc ghé Đông.

Biệt thự Lideco 39 ô 15, 16, diện tích 130m2, đường 16m, hướng Bắc ghé Đông.

Biệt thự Lideco 10 ô 11, diện tích 162m2, đường 16m, hướng Nam ghé Tây.

Biệt thự Lideco 3 ô 2, diện tích 326m2, 2 mặt đường 13,5m, hướng Đông Nam và Tây Nam.

Biệt thự Lideco 10 ô 21, diện tích 255m2, đường 25m và 16m, hướng Đông Nam và Đông Bắc.

Biệt thự Lideco 13 ô 34, diện tích 233,5m2, 2 mặt đường 16m, hướng Tây Nam và Tây Bắc.

Biệt thự Lideco 14 ô 16, diện tích 233,4m2, đường 25m và 16m, hướng Đông Nam và Đông Bắc

Biệt thự Lideco 5 ô 30, diện tích 269m2,3 mặt đường 24m,16m và 13,5m, hướng Đông Nam, Đông Bắc và Tây Bắc.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ

Mr. THANH 0936.663.911

Biệt thự lideco

                                                          

Phối cảnh biệt thự đơn lập


Phối cảnh bịêt thự ghép