Monday, 19 February 2018
logohotline-1
Bạn đang xem: Thanh Hà Cienco5 Biệt thự thanh hà

Biệt thự thanh hà 50 ô 32 Diện tích: 240m2 Hướng: Tây

Biệt thự thanh hà ô 6 Diện tích: 360m2 Hướng:Nam

Biệt thự thanh hà 31 ô 11 Diện tích: 240m2 Hướng: Bắc

Biệt thự thanh hà 52 ô số 4 Diện tích: 240m2 Hướng: Bắc

Biệt thự thanh hà 52 ô 11 Diện tích:  233m2 Hướng:  Tây

Biệt thự thanh hà 54 ô 10 Diện tích: 240m2 Hướng: Đông

Biệt thự thanh hà 31 - Diện tích 240m2, đường 13,5m

Biệt thự thanh hà 31 - Diện tích 240m2 , đường 17,5m

Biệt thự thanh hà 27 - Diện tích 360m , 2 mặt đường 30m và 13,5m , mặt hồ

Biệt thự thanh hà 8 - Diện tích 280m , 2 mặt đường 42m và 13,5m

Liền kề Lp 5 - Diện tích 100m2 , đường 17m

Liền kề Lp14 ô 22 Diện tích: 100m2 Hướng: Nam

Liền kề Lp13 ô 14 Diện tích: 100m2 Hướng: Bắc

Liên Hê: Hotline: 0936.663.911