Wednesday, 17 January 2018
logohotline-1
Bạn đang xem: Dự án Thanh Hà Cienco5

Dự án Thanh Hà Cienco5

Biệt thự thanh hà A


Biệt thự thanh hà A

Biệt thự Thanh Hà A

Theo quy hoạch, tỷ lệ đất cây xanh và diện tích mặt nước chiếm tới 20% tổng diện tích, chỉ có 37% diện tích dành để xây dựng nhà ở. Ngoài các tòa chung cư, biệt thự song lập và biệt...

Liền kề Thanh hà A


Liền kề Thanh hà A

Liền kề Thanh Hà A

Liền kề thanh hà B


Liền kề thanh hà B

Liền kề thanh hà B

Biệt thự thanh Hà B


Biệt thự thanh Hà B

Biệt thự Thanh Hà B

Tổng quan dự án Thanh Hà Cienco5


Tổng quan dự án Thanh Hà Cienco5

Cách siêu thị Bic C 4km, cách Viện Quân Y 103 1km, bên cạnh khu Đô thị Xa La, Văn Phú Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco5 ăn theo tuyến đường Trục Phía Nam, chiều dài 41,5 km, bắt đầu từ thành phố Hà Đông Hà ...

BẢNG TỔNG HỢP HÀNG HÓA DỰ ÁN THANH HÀ CIENCO5

Liên Hệ: 0936.663.911

Khu Ký Hiệu Diện Tích Đường Hướng Tiến độ
Đóng tiền
Ký Với Giá Bán Ghi chú
Khu A Liền kề Thanh Hà A
A-LP1 ô 5 100 17.5 Tây Bắc 50% Cenco5land Liên Hệ Ô góc
A-LP1 ô 8 101 17.5 và 10.5 Tây Bắc 50% Cenco5land Liên Hệ
A-LP3 ô 7 100 10.5 Tây Bắc 50% Cenco5land Liên Hệ
A-LP4 ô 39 100 10.5 Tây Bắc 50% Cenco5land Liên Hệ
A-LP4 ô 15 100 10.5 Đông Nam 50% Cenco5land Liên Hệ
A-LP8 ô 20 100 10.5 Đông Nam 50% Cenco5land Liên Hệ
A-LP9 ô 12 100 10.5 Đông bắc 50% Cenco5land Liên Hệ
A-LP10 ô 35 100 10.5 Tây Nam 50% Cenco5land Liên Hệ
Biệt Thự Thanh Hà A
A- BT3 ô 6 361 17.5 và 17.5 Đông bắc 50% Cenco5land
A-BT4 ô 7 240 17.5 Tây Nam 50% Cenco5land View Hồ
A-BT13 ô 9 296 42 và 13.5 Đông 50% Cenco5land Biệt thự
đường lớn
A-BT25 ô 6 300 13.5 Đông Nam 50% Cenco5land View công viên
A-BT29 ô 10 300 13.5 Tây Bắc 50% Cenco5land
A-BT33 ô 12 301 13.5 Tây Bắc 50% Cenco5land
A-BT34 ô 6 300 17.5 Đông Nam 50% Cenco5land
Khu B Liền kề Thanh Hà B
B-LP1 ô 9 100 17.5 Bắc 50% Cenco5land Liên Hệ
B-LP1 ô 43 100 10.5 Nam 50% Cenco5land Liên Hệ
B-LP2 ô 20 100 10.5 Bắc 50% Cenco5land Liên Hệ
B-LP2 ô 46 100 10.5 Nam 50% Cenco5land Liên Hệ
B-LP6 ô 11 100 10.5 Đông bắc 50% Cenco5land Liên Hệ
B-LP7 ô 45 100 10.5 Tây Nam 50% Cenco5land Liên Hệ
B-LP9 ô 33 100 10.5 Tây nam 50% Cenco5land Liên Hệ
B-LP16 ô 19 100 17.5 Tây 50% Cenco5land Liên Hệ
B-LP19 ô 10 100 10.5 Đông Bắc 50% Cenco5land Liên Hệ
B-LP20 ô 40 100 10.5 Tây Nam 50% Cenco5land Liên Hệ
B-LP18 ô 11 100 10.5 Đông bắc 50% Cenco5land Liên Hệ
Biệt Thự Thanh Hà B
B-BT1 ô 4 317 42 và 17.5 Tây Bắc 50% Cenco5land Liên Hệ Đường lớn
B-BT1 ô 9 321 42 và 17.5 Tây Bắc 50% Cenco5land Liên Hệ Đường lớn
B-BT5 ô 5 324 42 và 17.5 Tây Bắc 50% Cenco5land Liên Hệ Đường lớn
B-BT10 ô 18 320 42 và 17.5 Tây Bắc 30% Cenco5land Liên Hệ
B-BT13 ô 7 300 13.5 Bắc 30% Cenco5land Liên Hệ
B-BT13 ô 18 300 13.5 Nam 30% Cenco5land Liên Hệ
B-BT14 ô 5 300 13.5 Bắc 30% Cenco5land Liên Hệ
B-BT14 ô 17 319 17.5 Nam 30% Cenco5land Liên Hệ
B-BT22 ô 15 360 30 và 13.5 Đông bắc 30% Cenco5land Liên Hệ
B-BT22 ô 16 335 30 và 13.5 Đông bắc 30% Cenco5land Liên Hệ
B-BT22 ô 17 364 30 và 13.5 Đông bắc 30% Cenco5land Liên Hệ Ô góc
B-BT24 ô 4 300 13.5 Tây Nam 30% Cenco5land Liên Hệ View Hồ
B-BT24 ô 7 300 13.5 Tây Nam 30% Cenco5land Liên Hệ View Hồ
B-BT24 ô 25 300 13.5 Đông 30% Cenco5land Liên Hệ View Hồ
B-BT24 ô 27 300 13.5 Đông 30% Cenco5land Liên Hệ View Hồ
B-BT31 ô 7 240 10.5 Đông bắc 30% Cenco5land Liên Hệ view công viên
B-BT31 ô 15 240 10.5 Tây Nam 30% Cenco5land Liên Hệ
B-BT33 ô 8 240 17.5 Đông bắc 30% Cenco5land Liên Hệ
B-BT33 ô 18 240 10.5 Tây Nam 30% Cenco5land Liên Hệ

Dự án Thanh Hà Cienco5

Ghi chú:

Quý khách liên hệ trực tiếp để được tư vấn chi tiết hơn

"Nếu trên bảng hàng hóa không phù hợp nhu cầu quý khách xin vui lòng gọi lại vì hàng hóa còn nhiều ô, nhiều hướng, và đường khác nhau"

Phục vụ 24/24, Đảm bảo thông tin chính xác, giao dịch nhanh gọn và giá cả phù hợp nhất thị trường

Liên Hệ: 0936.663.911