Monday, 19 February 2018
logohotline-1
Bạn đang xem: Tin tức Thông tin nhà đất Dự kiến đến cuối quý I/2016 sẽ giải ngân xong gói hỗ trợ 30 nghìn tỷ đồng

Theo báo cáo của Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS (Bộ Xây dựng), tính đến ngày 31/10, tổng số tiền các ngân hàng cam kết giải ngân gói hỗ trợ tín dụng 30 nghìn tỷ đồng đã đạt 21.518 tỷ đồng, chiếm 72% tổng nguồn vốn hỗ trợ. Trong đó, các ngân hàng đã giải ngân cho các đối tượng mua nhà vay 13.499 tỷ đồng (đạt 45%) vốn ưu đãi.

Với tốc độ giải ngân như hiện nay thì nhiều dự đoán đến cuối quý I/2016 các ngân hàng thương mại có thể sẽ giải ngân xong gói hỗ trợ này.

Kết quả giải ngân gói hỗ trợ 30 nghìn tỷ đồng tính đến ngày 31/10/2015 đã tăng nhanh so với thời kỳ đầu mới thực hiện. Trong đó, đối với hộ gia đình, cá nhân các ngân hàng đã ký hợp đồng cam kết cho vay 31.367 hộ với số tiền là 14.694 tỷ đồng. Cụ thể, 11.340 hộ vay để mua nhà ở xã hội (NƠXH) với số tiền là 4.569 tỷ đồng, 16.832 hộ vay để mua nhà ở thương mại (NƠTM) với số tiền là 8.775 tỷ đồng, 3.195 hộ vay để cải tạo, xây mới nhà ở với số tiền là 1.351 tỷ đồng. Các ngân hàng đã giải ngân cho 31.364 hộ với số tiền là 10.072 tỷ đồng, 11.340 hộ mua NƠXH là với số tiền là 3.133 tỷ đồng, 16.831 hộ mua nhà ở NƠTM với số tiền là 5.834 tỷ đồng, 3.193 hộ vay cải tạo, xây mới nhà ở với số tiền là 1.105 tỷ đồng.

Riêng tại TP Hà Nội, các ngân hàng đã cam kết cho vay 13.557 hộ, với số tiền là 6.560 tỷ đồng, trong đó 6.023 hộ vay để mua NƠXH với số tiền là 2.573 tỷ đồng, 7.469 hộ vay để mua NƠTM với số tiền là 3.948 tỷ đồng, 65 hộ vay để cải tạo, xây mới nhà ở với số tiền là 39 tỷ đồng; đã giải ngân cho 13.555 hộ với số tiền là 4.486 tỷ đồng, 6.023 hộ mua NƠXH với dư nợ 1.790 tỷ đồng, 7.468 hộ mua NƠTM với dư nợ là 2.667 tỷ đồng, 64 hộ vay để cải tạo, xây dựng nhà ở với số tiền là 29 tỷ đồng.

Còn tại TP HCM, các ngân hàng đã cam kết cho vay 7.491 hộ, với số tiền là 4.198 tỷ đồng, trong đó 1.879 hộ vay để mua NƠXH với số tiền là 964 tỷ đồng, 5.538 hộ vay để mua NƠTM với số tiền là 3.194 tỷ đồng, 74 hộ vay để cải tạo, xây mới nhà ở với số tiền là 40 tỷ đồng; đã giải ngân cho 7.491 hộ với số tiền là 2.371 tỷ đồng, 1.879 hộ mua NƠXH với số tiền 567 tỷ đồng, 5.538 hộ mua NƠTM với số tiền là 1.775 tỷ đồng, 74 hộ vay để cải tạo, xây mới nhà ở với số tiền là 30 tỷ đồng.

Đối với tổ chức, các ngân hàng đã cam kết cho vay 56 dự án với số tiền là 6.824 tỷ đồng. Tại TP Hà Nội là 15 dự án với số tiền 3.283 tỷ đồng, TP HCM là 9 dự án với số tiền là 1.393 tỷ đồng. Các ngân hàng cũng đã giải ngân cho 53 dự án, dư nợ là 3.427 tỷ đồng, trong đó TP Hà Nội có 15 dự án với dư nợ là 1.447 tỷ đồng, TP HCM có 9 dự án với dư nợ là 956 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước triển khai nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân gói hỗ trợ tín dụng NƠXH như: Đẩy nhanh tiến độ cho vay các dự án phát triển NƠXH, thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ dự án NƠTM phù hợp sang NƠXH...

Linh Anh - baoxaydung


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: