Pháp lý dự án Bảo Long New City Bắc Ninh

Mẫu-hợp-đồng-góp-vốn-chuẩnTải xuống Biên-bản-đấu-giá-tài-sản-08-22-2020-10-52-18Tải xuống QĐ-phê-duyệt-đồ-án-Quy-hoạch-chi-tiết-tỉ-lệ-1-500-08-22-2020-10-50-00Tải xuống QĐ-phê-duyệt-giá-khởi-điểm-để-đấu-giá-QSDĐ-08-22-2020-10-54-51Tải xuống QĐ-về-việc-đầu-giá-Quyền-sử-dụng-đất-08-22-2020-10-44-08Tải xuống QĐ-về-việc-phê-duyệt-bổ-sung-DA-ĐTXD-08-22-2020-10-47-48Tải xuống Tờ-trình-về-việc-đề-nghị-UBND-tỉnh-quyết-định-đấu-giá-QSDĐ-08-22-2020-10-46-17Tải xuống Tờ-trình-về-việc-đề-nghị-UBND-tỉnh-quyết-định-đấu-giá-QSDĐ-08-22-2020-10-46-17-1Tải xuống Thỏa-thuận-nguyên-bán-về-việc-môi-giới-sp-08-22-2020-10-57-33Tải xuống