Nhà đất đô thị gửi tới Qúy khách hàng mẫu hợp đồng mua bán A10 Nam Trung Yên, kèm 1 số mẫu HĐ đã ký với CĐT. Và cách tính dòng tiền khi khách có nhu cầu vay NH.

1/ HĐ mẫu CC A10 Nam trung yên

2/ Hợp đồng căn 6 10 CT2 A10 Nam Trung Yên

3/ Hợp đồng căn 33 11 CT1 A10 Nam Trung Yên

4/ Mẫu Lịch trả gốc lãi căn 32 09 (65,5m2) CT1 A10