CĐT Him Lam Green Park mở bán giai đoạn 3 với 141 căn liền kề còn lại. CĐT ra Chính sách vay NH, lịch thanh toán và bảng giá mới được đính kèm bởi các file sau:

1/Hợp đồng mua bán GĐ3 – mẫu

2/ bang gia cong bo ban hang 141 can

3/ thông báp CĐT về chính sách mới

4/ Lịch thanh toán áp dụng từ1.4.2020

5/ CO CHE CHO VAY mua nhà HLGP_LVPB

6/  2019.14.12 HDDC – HLGP – KH CÁ NHÂN

7/  Hồ sơ pháp lý:
https://tinyurl.com/HS-PHAPLY